ELL juhatuse koosolek

28.03.2023

Viisu Rahvamajas algusega kl 10

Päevakorras:

  1. Viisu külaseltsi tegevuste ülevaade (Aivar Tubli)
  2. Juhatuse koostöö parendamine
  3. CAP Networki Leader sub-groupi esindaja määramine (e-hääletuse kinnitamine)
  4. LIFE EC4RURAL projekt
  5. Ülevaade selle aasta tuludest-kuludest, 2022 majandusaasta aruanne
  6. Üldkoosoleku aeg
  7. Kohal algatatud teemad

Koosoleku protokoll

Lähem info:

Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
triin@leaderliit.eu