ELL juhatuse koosolek

15.08.2019

15. augustil Vainupeal

Eesti Leader Liidu juhatus koguneb 15. augustil algusega kl 16 Vainupeal.

Päevakorras:

  1. Eelmise juhatuse koosoleku otsuste täitmine.
  2. Ülevaade toimunud kohtumistest ja üritustest 18.05-15.08.
  3. Seadusloome töörühma 7. augusti koosoleku kokkuvõte ja juhatuse arvamuse kujundamine.
  4. Koostöösuhted ja tööjaotus MAK võrgustikuga.
  5. KTG-de arendamise ja enesehindamise plaanid sügiseks 2019.
 
 
Täiendav info: 
 
Valdek Haugas
 
juhatuse esimees
 
info@leaderliit.eu