ELL liikmete kohtumine Jänedal

15.09.2015

15.09.15 toimus Jänedal Eesti Leader Liidu liikmete kohtumine. Arutlusel olid järgmised teemad:

  1. Ülevaade Horvaatia Põllumajandusministeeriumi Leader strateegia käsiraamatu koostamise hankes osalemisest
  2. Ülevaade Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee komisjoni liikmete valimisest
  3. Ülevaade Türgi Toidu, Põllumajanduse ja Loomakasvatuse ministeeriumi LEADER osakonna ametnike vastuvõtust oktoobris 
  4. Info Euroopa Maapäeval osalemise kohta
  5. Tunnustamine ja eriauhinnad
  6. Ülevaade 2015 aasta täiendava liikmemaksu vajadustest
  7. 2016  aasta liikmemaksu arutelu ja prognoos
  8. Arutelu Leader rakendusmääruse eelnõu osas
  9. ELL üldkoosoleku toimumise kuupäeva ja koha määramine
  10. Muu jooksev päevakorraline info

Kohtumise arutelumaterjal

Sissekande koostas

Piret Leskova
Eesti Leader Liit