ELL üldkoosolek

10.06.2023

ELL juhatus kutsub kokku üldkoosoleku, mis toimub 12. juunil 2023 Ääsmäe külakeskuses ÄKKK — Ääsmäe Kärajamaja, Kultuuri- ja Kliimakeskus (Kopli tee 2, Ääsmäe, Saue vald).

Päevakava

1. Tegevusaruanne, sh tegevused ELARDis ja ülevaade projektidest
2. Revisjonikomisjoni arvamus ja 2022 majandusaasta aruande kinnitamine 
3. 2023. a. eelarve muutmine
4. 2024. a. liikmemaksu ettepanek
5. Tunnustuste statuudi kinnitamine
6. Juhatuse valimised
7. Kohapeal algatatud teemad

Üldkoosoleku protokoll

Ettekanded:

Lähem info:

Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
triin@leaderliit.eu