ELL üldkoosolek

10.04.2023

ELL juhatus kutsub kokku üldkoosoleku, mis toimub 12. juunil 2023 Ääsmäe külakeskuses ÄKKK — Ääsmäe Kärajamaja, Kultuuri- ja Kliimakeskus (Kopli tee 2, Ääsmäe, Saue vald).


Registreerimine on avatud kuni reede, 2. juuni õhtuni.

Igal liikmel (tegevusrühmal) on üks hääl, kuid osalema ootame kõiki soovijaid: palun pange end kirja! Juhatuse liikme kandidaatide esitamine on samuti avatud, palun info saata mulle.
Koosoleku materjalide kausta leiate siit.

Päevakava

11-12 Kogunemine ja lõunasöök 

12:00 Üldkoosolek

1. Tegevusaruanne, sh tegevused ELARDis ja ülevaade projektidest
2. Revisjonikomisjoni arvamus ja 2022 majandusaasta aruande kinnitamine 
3. 2023. a. eelarve muutmine
4. 2024. a. liikmemaksu ettepanek
5. Tunnustuste statuudi kinnitamine
6. Juhatuse valimised
7. Kohapeal algatatud teemad

Lähem info:

Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
triin@leaderliit.eu