Ettepanekud ja küsimused seoses Leader rakendusmääruse eelnõuga

26.10.2015

18. august saatis ministeerium Leader rakendusmääruse eelnõu Eesti Leader Liidu liikmetele arvamuse avaldamiseks. Küsimuste ja vastuste täiendamisega saabusid lõplikud kirjalikud seisukohad 26. oktoobriks 2015.

18. august saadeti Leader rakendusmäärus tgasiside saamiseks liidule, tagasisidet oodati 28. augustiks 2015.a.

Eesti Leader Liit küsis tagasisidet kõigilt tegevusgruppidelt ning koondatud vastused saadeti ministeeriumile nõutud ajaks.

Koond ettepanekutest ja küsimustest Leader rakendusmääruse osas.

 Osalised vastused tegevusgruppide küsimustele ja ettepanekutele andis ministeerium Leader infopäeval 16.-16. september 2015.

Kirjalikult osalised vastused saabusid ministeeriumist 05.10.15.

Infopäeva järgselt tekkisid tegevusgruppidel veel mõned küsimused, mis saadeti samuti ministeeriumile (08.10.15).

Lõpplikud vastused meie ettepanekutele ja küsimustele saabusid 26.10.15

Infot vahendas
Piret Leskova
Eesti Leader Liit