Ettevõtete innovatsiooni teemaline seminar Brüsselis

10.04.2017

ELARD president, Kristiina Tammets  osales 30. märtsil 2017.a Brüsselis toimunud seminaril: "Maaettevõtted – tulevik on praegu!" (Rural businesses – The Future is Now!).

Seminaril toodi välja ka juba esmased kokkulepped uue programmperioodi 2020+ osas. Suur rõõm oli kuulda, et alt-üles lähenemine on võtmetähtsusega uue perioodi Euroopa sturktuurifondide raamistiku kujundamisel. Samuti tunnustati LEADER/CLLD edukust ja suurt potentsiaali maapiirkondade arendamisel tulevikus. 

Loe lähemalt seminari kokkuvõttest (inglise keelne).

Vaata ka seminari tutvustus ja kava Maamajanduse Infokeskuse lehelt.

Täiendav informatsioon:

Kristiina Tammets 
Euroopa LEADER Ühendus Maaelu Arenguks president 
Eesti Leader Liit  
Tel: +372 5340 9873 
e-mail: kristiina.tammets@elard.eu