Euroopa Komisjon algatas avaliku konsultatsiooni uue programmperioodi välja töötamiseks

09.02.2018

Euroopa Komisjoni kodulehelt on leitavad mitmed küsimustikud, mida komisjon kasutab avaliku konsultatsioonina uue perioodi väljatöötamiseks.

See on hea võimalus maaelu arendamise tuleviku kujundamises kaasa rääkida. Olge kenad ja palun osalege, st täitke ise küsimustikke ja jagage piirkonnas, sest mida rohkem me kaasa räägime, seda rohkem on meie häält kuulda!

MAKi teemaline avalik konsultatsioon

Avalik konsultatsioon ELi fondide kohta investeeringute, teadusuuringute ja innovatsiooni, VKEde ja ühtse turu valdkonnasEL fondid migratsioonivaldkonnas, mis katab EL migratsiooni- ja varjupaiga, hariduse, sotsiaalküsimuste, regionaal-, naabrus-, humanitaar- ja elanikkonnakaitse-, sotsiaalse kaasatuse ja kliimamuutustega kohanemise poliitikaidEL fondid turvalisuse (julgeoleku) valdkonnas, mis katab EL piiri ja turvalisuse, pettuste ennetamise, humanitaar- ja elanikkonnakaitse, ettevõtlus- ja tööstus-, digitaalmajanduse ja infoühiskonna, majandus-, fiskaal- (sh euro), energia-, arenduse ja teaduse ning transpordi poliitikaid 

Lisainfo: ec.europa.eu

 

Eesti Leader Liit

info@leaderliit.eu