Euroopa maaelu koordineerib eestlannast president

18.02.2016

Käesoleval nädalal kinnitati Euroopa maapiirkondi ühendava katusorganisatsiooni ELARD (Euroopa LEADER Ühendus Maaelu Arenguks) esimeseks naispresidendiks Eesti Leader tegevusgruppide esindajana ELARDis Kristiina Tammets.

16. – 17. veebruaril 2016. toimus Brüsselis ELARDi 11. üldkoosolek, mille raames tehti kokkuvõtted lõppenud Tšehhi presidentuurist 2014-2015 ning tutvustati Eesti presidentuuri eesmärke ja tegevuskava aastateks 2016-2017. Ühenduse uueks presidendiks valiti Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht Kristiina Tammets ning asepresidentideks Pedro Brosei Portugalist ja Radim Sršen Tšehhist. Kristiina Tammets on esimene naispresident ELARDi ligi kahekümne aastases ajaloos.

Kristiina Tammetsa sõnul on ELARDi juhtmine meeskonnatöö ja eelkõige on oluline, kuidas ja milliseid vajadusi näevad meie liikmed, kes esindavad üle Euroopa maapiirkonnas elavate inimeste, ettevõtete, mittetulundusühingute ja kohalike omavalitsuste huve. Eesti presidentuur võimaldab Eesti LEADERil senisest rohkem rääkida kaasa ühtse maaelu arengu poliitika kujundamisel ning multifondide rahastuse rakendamisel.

ELARD (The European LEADER Association for Rural Development) on rahvusvaheline mittetulundusühendus, mis on loodud selleks, et tagada maapiirkondade tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng. Euroopa LEADER katusorganisatsioon koondab üle 800 tegevusgrupi, Eesti on ühenduse liige alates 2011. aastast. ELARD usub, et maamajanduse mitmekesistamise nimel tuleks võrdselt põllumajandusega toetada ka muid tööstusharusid, millel on oluline roll kohaliku majanduse ja töökohtade loomise seisukohalt. Samuti peetakse oluliseks, et LEADER lähenemise rakendamisel maaelu arengu hüvanguks integreeritakse üha enam nii Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kui ka siseriiklikke vahendeid.

Lisainfo: 
Kristiina Tammets 
ELARDi president,
Eesti Leader Liidu esindaja
Tel 5340 9873
E-aadress: kristiina@tas.ee
Koduleht: www.elard.eu