Euroopa maaeluvõrgustike üldkogu pidas veebiistungi

07.12.2021

7. detsembril 2021

Euroopa maaeluvõrgustike 8. üldkogu (European Rural Networks Assembly) toimus ka sel aastal veebi vahendusel.

Seekordse istungi eesmärkideks on:

  • Anda teavet ÜPP reformi hetkeseisu kohta, sealhulgas teiseste õigusaktide ning liikmesriikide ÜPP strateegiliste kavade heakskiitmise protsessi ja ajakava kohta;
  • Anda ülevaade ELi algatuste, sealhulgas maapiirkondade pikaajalise visiooni ja Euroopa horisondi kohta;
  • Anda ülevaade ELi maapiirkondade võrgustumisest;
  • Pakkuda välja ja arutada ideid ELi ÜPP võrgustiku tulevaseks juhtimiseks.

Eestist osalesid maaeluministeeriumi, maaeluvõrgustiku, PRIA ja LEADER Liidu esindajad.

Päevakava ja info

Istungi juhataja: Mario Milouchev, Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat (DG AGRI)
8.15 – 9.00Online registreerimine
 9.00 – 10.45Tervitussõnad ja ülevaade päevakavast – Mario Milouchev, DG AGRI
Sissejuhatus – Wolfgang Burtscher, DG AGRI peadirektor
ÜPP reformi ja asjakohaste Horisont Euroopa arengute ülevaade – Mihail Dumitru, DG AGRI peadirektori asetäitja
Küsimused ja vastused
 11.15 – 12.00Ülevaade maapiirkondade pikaaajalisest visioonist – DG AGRI
Arutelu
12.00 – 13.00Ülevaade tulevasest ÜPP võrgustiku loomise raamistikust – DG AGRI
Update on the contractual arrangements and introduction to the new support teams
, Giuliana Keller, DG AGRI
Introduction of Lot 1 team, Jorge Ramirez, ENRD CP
Introduction of Lot 2 team, Pacôme Elouna Eyenga, EIP-AGRI Support Facility
Introducation of Lot 3 team, Olivier Chartier and Hannes Wimmer, ENRD Evaluation Help Desk
Introduction of Lot 4 team, Nicolas Esgain, CommUnity for Europe
 14.30 – 15.30Ideid ELi ÜPP võrgustiku juhtimiseks
Ettekanne – Tatjana Borbas, DG AGRI
Arutelu
 15.30 – 16.00Edasised sammud, tulevased üritused ja kokkuvõte

Info Euroopa maaeluvõrgustike üldkogu kohta: enrd.ec.europa.eu/news-events/events/8th-meeting-eu-rural-networks-assembly_en

Lähem info:

Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
triin@leaderliit.eu