Foorum „Eesti regionaalne tasand – kas praktiline vajadus või saab ka teisiti?“

10.02.2020

10. veebruaril 2020 Riigikogu konverentsisaalis

 

Foorum keskendus Eesti regionaalse valitsemise võimalikule tulevikule, koos ekspertide, poliitikute ning omavalitsuste esindajatega käsitleti regionaalse valitsemise võimalusi ning viise haldusreformi järgses Eestis.

Foorumi käigus tutvustati uuringu „Eesti regionaaltasandi arengu analüüs“ lähtekohti ning esmaseid tulemusi. Uuring on ellu viidud koostöös Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja uuringufima Geomediaga.

Päeva teises pooles toimus ühine arutelu töögruppides, mis olid sisendiks Eesti regionaaltasandi uuringu analüüsile. Teemadena käsitleti omavalitsuste territoriaalset ulatust, omavalitsuste mastaapi regionaalseks valitsemiseks ja/või avalike ülesannete täitmiseks. Arutelu all olid regionaalse tasandi valitsemine ja organisatoorne koostöö ning milline võiks välja näha regionaalse otsustuskogu mandaat, samuti valitsemisstruktuuri või koostöö õiguslik vorm. Peatuti ka potentsiaalse koostöö kohustuslikkuse, otsuste vastuvõtmise mehhanismide ning regionaalse tasandi ülesannete täitmise tulubaasi teemadel.

Foorumi ettekannete videosalvestus

Ettekanded ja materjalid