"Igasse külasse kiire internet"

08.12.2016

Jänedal toimub 14. detsembril lairiba seminar "Igasse külasse kiire internet", seminaril osaleb ka Eesti Leader Liit.

Maamajanduse Infokeskus korraldab Jänedal lairiba seminari,  kus Eesti Leader Liit teeb ettekande: "LEADER ja lairiba".

Seminar toob kokku lairiba arendamisega seotud osapooled, et anda ülevaade lairiba hetkeolukorrast Eestis ning tutvustada häid näiteid, mille abil julgustada teisi kogukondi tooma ühistegevusena oma külla kiire võrguühendus. Seminar annab ülevaate, milliseid tegevusi tehakse juba praegu ja milliseid tegevusi võiks tulevikus teha, et ülikiire internet igasse majapidamisse jõuaks.

LEADER on küll, "Igasse majapidamisse ülikiire internet", abi saamise võimalus ehk siis õlekõrs aga kogu eesmärki ta siiski ei täida ehk siis päästerõngas probleemile pole! Hea on tõdeda, et siiski on ka riik on leidnud osaliselt vahendeid, et ülikiire internet jõuaks igasse majapidamisse ning nähakse paremate praktikate valguses juba selgemat pilti, et väikeste algatustena ei ole see ettevõtmine siiski mõtekas. Nagu käesoleval hetkel ollakse kohalike omavalitsuste piires ühinemiste lainel ja läbirääkimistega töös, siis sarnaselt, koostöös piirkonna kohalike omavalitsustega, peaks toimuma ka maapiirkondade ülikiire internetiga varustamine ehk siis lairiba jaotusvõrkude loomine peaks olema natuke suurem algatus kui vaid külatasand. 

Loe seminari kohta ja vaata seminari päevakava Maamajanduse Infokeskuse kodulehelt.

Loe ka Maamajanduse Infokeskuse kodulehe uudisnuppu seminarist.

Lisainfo:

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
tegevjuht