Juhatuse koosolek

29.10.2021

1. novembril 2021

Päevakord 01.11.2021

ELL juhatuse koosolek Mäos algusega kl 10

  1. Uudised, hetkeseis, eelmiste otsuste täitmine
  • kohtumised MeM-iga 14. ja 21.09 
  • kohtumised PRIA ja RTK-ga
  • strateegiakava juhtkomisjon
  • MAK seirekomisjon
  • arukate külade arenguprogramm
  • rahvusvahelised projektid
  1. Järgmise üldkoosoleku jt ürituste planeerimine
  2. Eelarve täitmine 2021, liikmemaks 2022

Koosoleku protokoll

Lähem info:

Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
triin@leaderliit.eu