Juhatuse volitustest

20.04.2015

Kas KTG üldkoosolek võib volitada juhatust kinnitada strateegia pisemaid muudatusi või viia sisse seadusest tulenevaid redaktsioonilisi muudatusi? Vastus on, et ei tohi ja seda isegi tingimusel, kui ei muudeta strateegia aluspõhimõtteid!

Põllumajandusministeeriumist Anneli Kimmeli vastus:

"Pärast konsulteerimist meie õigusosakonnaga saame vastata selliselt, et üldkoosolek ei saa juhatusele üle anda volitust strateegia muudatuste heakskiitmiseks. Juristide hinnangul tekib vastuolu kui strateegia muudatusi võib heaks kiita keegi teine peale üldkoosoleku, kuna strateegia heakskiitmiseks ei ole ette nähtud muud organit peale üldkoosoleku. Variant on, et üldkoosolek saab volituse anda volinike koosolekule kui selline organ on põhikirjas ettenähtud."

Sissekande koostas
Piret Leskova

Eesti Leader Liit