Kagu-Eesti tegevusgruppide seminar multifondidest

16.10.2018

16. oktoobril Taevaskojas

Kagu-Eesti LEADER tegevusgruppide juhatuste liikmed ja tegevmeeskonnad arutasid LEADER tuleviku üle

seminaril Multifondid – kas hää mõte?

Kokkuvõte üritusest