KODARi juhtrühma kohtumine

23.05.2019

23. mail Siseministeeriumis

Seekordsel juhtrühma kohtumisel andis Marten Lauri  ülevaate kodanikuühiskonna programmi koostamisest. Eelmisel juhtrühma kohtumisel lepiti kokku programmi prioriteetides ja fookusteemades. Selle järel on Siseministeerium avalikustanud programmi vahekokkuvõtte ning koostanud programmi mustandi.

Koostatav programm on eelarve planeerimise tööriist ning selle tegevuskava peab peegeldama tegelikku olukorda ja võimalusi. Järgnes arutelu olukorra analüüsist alameetmete lõikes, programmi eesmärgi ja mõõdikute ning esialgsete tegevuste osas. 

Otsustati: 
  • Juhtrühma liikmetel esitada kirjalikud kommentaarid kohtumisel arutatud programmi mustandile hiljemalt 31. mail 2019.
  • Siseministeeriumil avaldada programmi tekst pärast täienduste sisse viimist kodulehel ning esitada see avalikule konsultatsioonile tähtajaga 30. juuni 2019.
    • Siseministeerium korraldab mõjumõõdikute teemalise arutelu juuni keskel strateegiliste partnerite, KÜSKi ja Siseministeeriumi strateegiaosakonnaga.
    • Siseministeerium korraldab eraldi arutelu nn suurtele küsimustele, mis ei ole töörühmadest esile kerkinud. 
    • Kinnitada kaasamise kava teiseks poolaastaks, korraldades sügisel täiendavaid kaasamisüritusi piirkondades programmi tutvustamiseks.

Täiendav info: 

Triin Kallas

Eesti Leader Liit

tegevjuht

triin@leaderliit.eu