Kogukonnateenus Leader meetmes – pöördumine ja plaaniatavad kohtumised

02.02.2015

02. veebruar 2015 aasta tegid Eesti Leader Liit ja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik ühispöördumise Põllumajandusministeeriumile, seoses kogukonnateenuse arendamisega Leader meetme toel, et pöörata tähelepanu võimalikele kitsaskohtadele. Plaanitakse ka edasisi kogukonnateenuse teemalisi kohtumisi liikmetega, et kaardistada oma seisukohad.

Ühispöördumises palutakse enne uue perioodi Leader meetme rakendamist esitada ministeeriumil seisukohad kohukonnateenuse arendamisega seoses tekkinud küsimustele. Ühtlasi nähakse vajadust kõikide osapooltega ühiselt kokku leppida kogukonnateenuse mõistes Leader meetmest lähtuvalt, ning sinna juurde kuuluvas regulatsioonis, enne uue Leader toetusperioodi algust.

Tutvu pöördumisega siin.

Edasiseks plaanitakse kohtuda liikmeskonnaga, et panna paika Leader meetmest lähtuvalt kogukonnateenuse mõiste ja tingimused ning nõuded tegevusgruppide seisukohalt vaadates. Esimene plaanitav kohtumine toimub 3. märtil, Läänemaal, Altmõisa Külalistemajas. 

Tutvu kohtumise päevakavaga siin.

Sissekande tegi 

Piret Leskova
piret@leaderliit.eu
555 373 60