Kohtumine maaeluministri nõunikuga

03.06.2019

3. juunil 2019

Eesti Leader Liidu eestvõttel toimus 3. juunil kohtumine Maaeluministeeriumis ministri nõuniku Maido Pajoga. Liidu poolt osalesid juhatuse esimees Valdek Haugas, tegevjuht Triin Kallas ning Arno Kannike ja Margit Pärtel Põhja-Harju Koostöökogust.

Võtsime kokku LEADER meetme saavutused ja eelised Eesti maaelu arendamisel ning võimalused järgmise väistoetuste perioodi kavandamiseks. Saime kinnitust, et regionaalpoliitika kuulub uue valitsuse prioriteetide hulka ning lubadusi on asutud teotahteliselt ellu viima. Leppisime kokku ka kohtumise ministriga LEADER suveseminaril Toilas.

 

Täiendav info: 

Triin Kallas

Eesti Leader Liit

tegevjuht

triin@leaderliit.eu