Kohtumine Maaeluministriga

14.05.2018

14. mail kohtusime minister Tarmo Tammega.

Lisaks ministrile osalesid kohtumisel kantsler Illar Lemetti ning põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban, Leader Liidu poolt Kristiina Tammets (ELARD asepresident ja Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht) ning Eesti Leader Liidu juhatuse esimees Valdek Haugas ning tegevjuht Triin Kallas.

Arutati LEADER tegevusgruppidega seotud kitsaskohti, LEADERi mainet ja nähtavust ning ELARD asepresidentuuriga seotud võimalusi Eesti jaoks.

Lisainfo:

Valdek Haugas

Eesti Leader Liit

info@leaderliit.eu