Kohtumine Maakondlike Arenduskeskuste võrgustikuga

20.02.2019

20. veebruaril 2019 Tallinnas

Eesti Leader Liidu algatusel kogunesid ühe laua äärde MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused tegevjuht Andres Huul, turunduse projektijuht Riina Nõupuu ning meie juhatuse esimees Valdek Haugas ja tegevjuht Triin Kallas. Eesmärgiks oli kaardistada kahe suure võrgustiku rollid ja ambitsioonid Eesti regionaalse arengu vedajatena.

MAK võrgustik jäi kõrvale detsembris sõlmitud ühiste kavatsuste koostööleppest, kuna nende organisatsioon ja selle meeskond on olnud muutustes; Eesti Leader Liit kinnitas, et lepe on liitujatele jooksvalt avatud. Lepinguga või ilma, ühisosa on meie võrgutike tegevustes olemas ja regioonides tehakse pea kõikjal koostööd. Vältida tuleks dubleerimist, näiteks tunnustusüritusi vms teha koos.

Arutati ka ühisürituse korraldamise võimalust, et kohalikud eestvedajad kokku tuua, sellele tuleb leida kõiki puudutav fookus. Oluline on enda tegevust paremini analüüsida ning koostöökohad esile tuua.

 

Täiendav info: 

Triin Kallas

Eesti Leader Liit

tegevijuht

info@leaderliit.eu