Kohtumine Riigikogu maaelukomisjonis

14.10.2019

14. oktoobril 2019 Toompeal

Eesti Külaliikumise Kodukant eestvõttel jõudis maaelukomisjoni päevakorda küsimus sotsiaalpartnerite kaasamisest. Esitleti juulis vastu võetud Eesti Külade Maapäeva Manifesti: koos vaadati üle kõik 13 manifestis sisalduvat seisukohta ning iga osalev partner tõi välja just nende valdkonnaga kokkupuutuva. Nii sai räägitud KOV idega koostööst ja KOKS muudatustest, regionaalprogrammide arendamisest sh hajaasustuse ja KOP programmid ning ka näiteks tagasirände sihtkapitali loomise ideest, mida veab eest MES.

Leader Liidu poolt osalesid Valdek Haugas ja Triin Kallas, ja meie teemaks Leader tegevusgruppide areng ja rahastamine uuel EL eelarveperioodil ning kogukonna meetodi kasutamine teistes struktuurifondides. Maaeluministeeriumi esindaja andis teada, et nemad soovivad olla edaspidi veelgi selgemalt maaelulise fookuse jälgijad ja partneritega koostöö edendajad. XIII Maapäeval uuendatud manifest liigub ministeeriumi ettevalmistusel ja kodukandi kaasabill edasi vabariigi valitsuse lauale, mis toimub loodetavasti novembris ning maaelukomisjoni tuleme peale seda juba uuesti tagasi.

Maaelukomisjon käsitles maapiirkondade jätkusuutlikku arendamist

Täiendav info: 

Triin Kallas

Eesti Leader Liit

tegevjuht

info@leaderliit.eu