Kohtumine Sotsiaalministeeriumi asekantsleriga

11.02.2019

11. veebruaril 2019 Tallinnas

Jaanuaris Harjumaa multifondide seminaril esinenud Sotsiaalministeeriumi  asekantsleri Rait Kuuse kommentaarist selgus, et sotsiaalvaldkonna struktuuritoetustega tegelevad ametnikud ei ole kogukonnameetodi võimaluste ja kasutamisega teistes riikides kuigi palju kokku puutunud. Lünka saime parandama asuda 11. veebruari töökohtumisel Sotsiaalministeeriumis, kus lisaks Rait Kuusele osalesid strateegilise planeerimise juht Maris Mälzer ja hoolekande osakonna juhataja Häli Tarum.

 
Leaderi kogemusest tegid kokkuvõtte Valdek Haugas ja Triin Kallas. Tõdeti suurt ühisosa toetuste eesmärkide osas maapiirkondades ning teatavat nõutust tekitasid näiteid sellest, kuidas põllumajandusfondi vahendite abil on sotsiaalse suunitlusega investeeringuid toetatud – nendeks toetusteks on ju ette nähtud sotsiaalfond. Kohaliku kogukonna kaasamise võimalust nähti eelkõige pikaajalise hoolduse teenuste arendamisel, mis võimaldaksid abivajajatel võimalikult kaua oma koju jääda, ning seoses transpordi pakkumisega hõredalt asustatud piirkondades. 
 
Multifondide kasutusele võtmine Eestis kogukonnameetodi alusel on veel igati võimalik, kuna uue perioodi struktuuritoetuste planeerimine on alles algusjärgus.
 
Leppisime kokku järgmise kohtumise märtsi lõpus, mille ettevalmistamiseks osalejad vahepeal koguvad vajalikke andmeid – meie omalt poolt näiteid sotsiaalfondi eesmärkidele vastavatest Leader projektidest.
 
 
Täiendav info: 
Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevijuht
info@leaderliit.eu