Kohtusime uue maaeluministriga

16.02.2021

16. veebruaril 2021

Alates 26. jaanuarist täidab maaeluministri ülesandeid Urmas Kruuse (Reforierakond). Vastlapäeval leidis uus minister oma pingelises ajakavas võimaluse Eesti Leader Liidu esindajatega kohtumiseks. Ministeeriumi poolt osalesid minister Urmas Kruuse koos nõunik Evelin Orasega, laua ümber olid veel Andrus Seeme (Riigikogu liige, Põlvamaa Partnerluskogu juhatuse esimees), Eesti Leader Liidu juhatuse liikmed Rafael Milerman ja Valdek Haugas ning tegevjuht Triin Kallas.

Tegime kokkuvõtte Leader programmi edenemisest ja tunnustasime head koostööd Maaeluministeeriumiga, kes on võtnud eestvedaja rolli multifondide rakendamiseks kogukonna meetodil uuel rahastusperioodil. Arutasime ka üleminekuperioodiga seonduvat ning eriti ettevõtluse toetamist taasterahastu vahenditest järgmisel kahel aastal.

Urmas Kruuse rõhutas oma arusaamist maaelu mõistest laiemas tähenduses: maapiirkonnas tegeldakse väga mitmesuguse ettevõtlusega ning maaelu ei piirdu ammu enam põllumajandusega. LEADER aitab toetada kohalikke algatusi ning tunneb iga piirkonna vajadusi kõige lähemalt.

Lähem info:

Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
triin@leaderliit.eu