Kohtuvad Eesti Leader Liidu esindajad ja PRIA Leader toetuste büroo juhataja

14.09.2017

20.09.2017.a. toimub Tartus kohtumine Eesti Leader Liidu esindajate ja PRIA Leader toetuste büroo juhataja vahel.

Kohtumise eesmärk on parandada koostööd KTG-de ja PRIA vahel. Kohtumisel räägitakse läbi osapoolte ootused ja vajadused, silmas pidades Leader lähenemist. Arutlusele tulevad ka Leader maastikul aktuaalsed olevad teemad nagu käibemaksu teema, riigihanke teema ning kaalutlusotsuse tegemine.

Kohtumisel osalevad Eesti Leader Liidu poolt Valdek Haugas, Tiiu Rüütle ja Piret Leskova.

Lisainfo:

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
tegevjuht
info@leaderliit.eu