Kokkusaamine Priidu Ristkoki juures

20.02.2019

20. veebruaril 2019 Tallinnas

Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja Priidu Ristkoki juurde kogunesid Maaeluministeeriumi LEADER teemade eest vastutavad töötajad maaelupoliitika ja analüüsi osakonnast Olavi Petron, Kai Kalmann ja Taavi Kurvits ning Eesti Leader Liidu juhatuse esimees Valdek Haugas ja tegevjuht Triin Kallas.

Keskenduti LEADER lähenemise kogemuste ja praktikate jagamisele sihiga kogukonnameetodi laiendamisele struktuuritoetustele (Sotsiaalfond ja Regionaalarengu fond). Aluseks võeti Euroopa Komisjoni uuring CLLD (Kogukonna juhitud kohalik areng) rakendamisele teistes Euroopa riikides ning Eesti andmed (nt senise määrusega reguleeritud abikõlblike piirkondade mõiste, mis jätab välja väikelinnad). 

Priidu Ristkok tõi välja kolm teemat, milles nähakse kõige suuremat tulu Leader lähenemise kasutamisest: kohalik majandus, sotsiaalne kaasamine, teenuste kättesaadavus. Eriti sotsiaalfondil tasuks seda lähenemist kaaluda, kuna ühetaotlistel meetmetel on seni seatud liiga kõrged lävendid, lähtudes pigem Harjumaa tasemest. Samuti, Kagu-Eestis on isegi ettevõtluse alustamise starditoetuse saajaid liiga vähe.

Läbirääkimised jätkuvad märtsis Sotsiaalministeeriumis.

 

Täiendav info: 

Triin Kallas

Eesti Leader Liit

tegevijuht

info@leaderliit.eu