Kokkuvõte Eesti presidentuurist ja Portugali ning Tšehhi asepresidentuurist ELARDis aastatel 2016-2017.

06.12.2017

Eesti eesistumise ja Portugali ning Tšehhi asepresidentuuri peamised eesmärgid 2016 ja 2017 aastal olid järgmised: 

  • LEADER / CLLD lähenemisviisi põhimõtete kaitsmine, arvestades 2020. aasta järgse perioodi arengut Euroopa ja riiklikes poliitikavaldkondades.
  • Toetada analüüse, mis toob kaasa CLLDi kogemuste tutvustamise.
  • Arendada tugev platvorm koos teiste maaelu arengut kaitsvate ELi tasandi organisatsioonidega.
  • ELARDi liikmete võrgustiku tugevdamiseks ja uute liikmete kaasamine

Eesti eesistumise peamised saavutused:

LEADER / CLLD lähenemisviisi põhimõtete kaitsmine, arvestades 2020. aasta järgse perioodi arengut Euroopa ja riiklikes poliitikavaldkondades

Tartu deklaratsiooni loomine LEADER / CLLD jaoks aastatel 2021-2027 (tõlgitud ka liikmete poolt); 

Toetus Cork 2.0 deklaratsioonile ja selle tegevuskavale, ECMi maaelu arengukavale, Euroopa maaelu parlamendi manifestile ja Venhorst deklaratsioonile; 

Uurimuslik arvamus CLLDi kohta aastatel 2021-2027 ja CLLD uus rakendusmudel (tõlgitakse kõikidesse ELi keeltesse).

ELARDi koostöös Eesti ja ELi partneritega peamised üritused: Tartu konverents – LEADER / CLLD uuendamine aastaks 2020+; 25. aastapäeva tähistamine LEADER Euroopas! "

LEADER / CLLD, Brüsselis kokku lepitud "Alt-üles lähenemisviisi roll ESI fondide uuendamisel aastatel 2021-2027";

Avatud päevade LEADER / CLLD töörühmad 2016., 2017. aastal; Madalmaades asuv Euroopa Maaelu Parlament;

Osalemine Euroopa Komisjoni üritustel ja töörühmades.

Toetada analüüse, mis toob kaasa CLLDi kogemuste tutvustamise

ELARDi liikmete uuring: ELARDi liikmete võrgustike ja LEADERi / CLLDi rakendamise analüüs liikmesriikides;

Kohalikud tegevusrühmad ja Leader-võrgustikud esindavad LEADER / CLLDi poliitika kujundamist riiklikul tasandil;

Kõige olulisemad teemad Leader-võrgustikud räägivad riiklikul tasandil MA-ga;

Maaelu integreeritud arendamine ja LEADER / CLLD – parimad tavad;

CLLD lisandväärtus ja komplikatsioonid liikmesriikides;

Erinevate koosolekute ja poliitiliste läbirääkimiste aruanne Euroopa Komisjoniga (põllumajanduse peadirektoraat, Regio) ja ELi tasandi töörühmad (LEADERi alamrühm, maaeluvõrgustike juhtrühm, assamblee, kodanikuühiskonna dialoogide rühm, struktureeritud dialoogide rühm jne aastatel 2016-2017) .

Avatud päevade LEADER / CLLD töörühmad 2016., 2017. aastal; Madalmaades asuv Euroopa Maaelu Parlament;

Osalemine Euroopa Komisjoni üritustel ja töörühmade töös.

Arendada tugeva platvormi koos teiste maaelu arengut kaitsvate ELi tasandi organisatsioonidega

Pidev suhete loomine ja tugevdamine:

Euroopa Parlamendi liikmed;

Euroopa Komisjon (põllumajanduse peadirektoraat ja regionaalpoliitika peadirektoraat);

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee;

Euroopa maaelu arengu võrgustik;

Euroopa maaelu parlamendi partnerid;

Euroopa maaelu liikumise partnerid.

ELARDi liikmete võrgustiku tugevdamiseks ja uute liikmete kaasamiseks

ELARDi täisliikmete ja seotud liikmete võrgustiku laiendamine 8 liikmega:

Austria, Bulgaaria, Horvaatia, Saksamaa, Itaalia, Madalmaad, Poola, Rumeenia. 

Riigivisiidid peaaegu poolte liikmesriiki: endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Makedoonia, Sloveenia, Kreeka, Saksamaa, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Poola, Prantsusmaa, Ungari.

ELARDi organisatsioonilise suutlikkuse ja jätkusuutlikkuse loomine: ELARDi liikmemaksu mudeli ümberkorraldamine ja uue ELARDi põhikirja kinnitamine; meeskonnatöö võimekuse tugevdamine põhimeeskonna loomisega; ELARDi aktiveerimine erinevate projektikonkursside raames ja suhete loomine erinevate rakendusorganisatsioonidega ELis ja väljaspool (Hiina); ENPARDi projekti elluviimine Gruusias ja Euroopas kodanike jaoks Euroopa maapiirkondade parlamendi raames; ELARD uus veebileht ja platvorm.

Pilte Eesti presidentuuri aastatest 2016-2017!

Eesti Leader Liit tänab Kristiina Tammetsa tehtud töö eest!