LEADER kogemuste ja heade praktikate jagamine

04.11.2016

Eesti Leader Liit osaleb IRIS projektis "Noored tegutsema" koostööpartnerina ning jagab Eesti LEADER tegevusgruppide häid praktikaid.

30. oktoober – 4. november toimus Bulgaarias IRIS projekti "Noored tegutsema" teine koostöökohtumine, kus osalesid projektipartnerid Belgiast, Bulgaariast, Eestist ja Makedooniast. 

Bulgaarias toimunud kohtumisel võeti kokku eelmise kohtumise tulmused, vaadati üle projekti soovitud tulemuste saavutamise seis ning jagati koostööpartneritega oma kogemusi noorte arengu- ja tegevusvõimaluste laiendamisele suunatud projektide osas. Projekti lõppedes antake välja ka raamat, mis sisaldab ülevaadet projektipartnerite erinevatest tegevustest, aidata noori õppida ning omandada erinevaid kogemusi projektipõhiselt ja erinevate projektide abil.

Eesti Leader Liit on omaltpoolt koostamas eelmise programmperioodi kokkuvõtet Eesti LEADER noorte projektidest  ja nende mõjust noorte arenguvõimaluste laiendamisel. Koostatav kokkuvõte on ka üheks sisendiks projekti lõpuks valmivasse raamatusse.

Varasemaid infonuppe IRIS projekti kohta on võimalik lugeda meie projektide lehelt.

Pilte Bulgaarias toimunud kohtumisest:

 Pildistanud Piret Leskova.

Lisainfo,
Piret Leskova
Eesti Leader Liit
tegevjuht