Linnade Valdade Päeva raames leidis käsitlust ka LEADER teema

26.03.2015

XI Linnade ja Valdade Päev leidis aset 25.-26. märts Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses Tallinnas.

Nendel päevadel leidsid käsitlust mitmed erinevad teemad ja erinevates teematubades toimusid erinevad arutelud. Ürituse teisel päeval leidis ettevõtluskeskkonna ja kohaliku algatuse töötoas käsitlust ka Leader teema (töötoa päevakava). Eesti Leader Liit tegi koostöös Põllumajandusministeeriumiga ettekande teemal: "Maaettevõtluse ja kohaliku algatuse toetamise väljakutsed".

Teemadena olid arutlusel ettevõtlus, töökohad ja kogukonnateenused. Arutleti, milline on Leader tegevusgruppide roll ja mida teeb riik ettevõtluse edendamiseks maapiirkonnas, või et kuidas olemasolevad toetusmeetmeid ära kasutada töökohtade loomiseks ja milline roll on kogukonnateenusel maapiirkonnas teenuse kättesaadavuse tagamisel. 

Ettekande ja arutelu lõppedes tõdeti, et Leader põhimõtted annavad piirkonna arengule tugeva tõuke ja teha on palju aga kõigeks raha siiski ei jagu. Leader põhimõtete ja Leader rahade juures on kogukonna kokkulepped kõige tähtsamal kohal. Võimalusi Leader rahade kasutamisel on mitmeid aga kuna rahaline ressurss on piiratud, siis tuleb teha valikuid. Milliseid valikuid piirkond Leader rahade kasutamisel  teeb,  see sõltub iga Leader piirkonna inimeste kokkulepetest. Need kokkulepped pannakse kirja piirkonna arengustrateegiasse ning vastavalt sellele, mis iga piirkonna strateegias kirjas on, selline saab olema ka piirkonna Leader rahade kasutus. 

 

Piret Leskova
Eesti Leader Liit