Maaelu mainekujunduse töörühm

24.10.2018

kogunes 24. oktoobril Viljandis

Eesti Külaliikumine Kodukant eestvedamisel tegeleb algatusrühm esimese üleriigilise Maal elamise päeva ettevalmistamisega. Seekord viidi lõpule ideekavandi tekst ning määratleti peamised koostööpartnerid.

Maal elamise päeva (külastussündmus) idee on tutvustada maakogukondades ja omavalitsustes olevat elukeskkonda sellisena nagu ta on, kogu oma mitmekesisuses – avaliku sektori teenuseid, külakogukondi ja kolmanda sektori tegevusi, ettevõtluse/kaugtöö võimalusi ning kohapealseid ettevõtteid, kes töökäsi vajavad.


Külastussündmuse raames saavad maal tegutsevad inimesed ise näidata, et maal elamine ja töötamine on küll linnast erinev, kuid paljudele rahuldust pakkuv elustiil.

Seega on sündmuse  eesmärk:

  • anda ühiskonnale tõesem ja vahetum arusaam sellest, kuidas maal elatakse, töötatakse ja toimetatakse;
  • süvendada arusaama, et maal saab elatist teenida väga mitmel viisil, mis ei hõlma pelgalt põllumajanduslikku tootmist;
  • teadvustada, et maal tegutsemine saab olla nii emotsionaalselt nauditav kui ka majanduslikult tulemuslik.

Eesti Külaliikumine Kodukant koostöös Eesti Leader Liidu, maaeluvõrgustiku ja Maale elama liikumisega on veendumusel, et maaelu tutvustamine, propageerimine ja positiivse maine kujundamine on Eesti maaelu arengu seisukohalt väga oluline. Ürituse elluviimisel võetakse eeskuju Eestis toimunud või toimuvatest analoogsetest üritustest nagu avatud külaväravad (Kodukant), avatud maaturismiettevõtete päev (Eesti Maaturism), avatud talude päev (Maaeluministeerium) jne


Ettevalmistav juhtrühm

Krista Habakukk, MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant

Triin Kallas, Eesti Leader Liit

Ivika Nõgel, MTÜ Partnerlus (Maale elama liikumine)


Kaasatud partnerid

Krista Kõiv ja Reve Lambur- Põllumajandusuuringute Keskus

Raul Rosenberg- Maaelu Edendamise Sihtasutus

 

Täiendav info: 

Triin Kallas

Eesti Leader Liit

tegevijuht

 

info@leaderliit.eu