Maaeluministeerium vastas Eesti Leader Liidu pöördumisele

28.11.2017

28.11.2017.a saabus maaeluministeeriumilt vastuskiri Eesti Leader Liidu pöörumise osas, sanktsioonide rakendamine riigihangete läbiviimise teemal.

Eesti Leader Liit tegi 20. oktoober 2017.a maaeluministeeriumile ettepaneku leida võimalused PRIA-l rakendada eelnõustamist LEADER-meetmest toetuste saajatele. Samuti paluti kaaluda ka kas sanktsioneerimisel arvestatud halduspraktika mõistlikkuse ja proportsionaalsuse printsiipidega ning rakendada teiste fondidega võrdset kohtlemist. Eesti Leader Liit palub  arvesse võtta, et LEADER projektitoetuse taotlejal ei ole eelnevaid oskusi ega kogemusi ning neil ei ole olnud võimalust kasutada eelnõustamist.

Vaata varasemat infot ja pöördumise tervikteksti. 

Vastuseks Eesti Leader Liidu pöördumisele lausub ministeerium, et tema eelduste kohaselt taotluste menetlemisel PRIA arvestabki mõistlikkuse ja proportsionaalsuse printsiipidega ning otsuseid tehes võtab arvesse nii riigi kui ka taotlejate huve ning, et Fondide ülese praktika ühtlustamine on pikk protsess, sest see eeldab asjasse puutuvate ametiasutuste valmisolekut muuta juba väljakujunenud praktikaid. Samas pidades silmas uut programmeerimisperioodi püüame omalt poolt olla abiks, et leida lahendus, mis tagab avaliku raha kasutamise läbipaistvuse, kuid samas ei koorma ülemäära taotlejaid. Lisaks leiab ministeerium, et aotlejate eelnõustamine PRIA poolt tekitaks huvide konflikti, s.t PRIA ei saa hinnata sellise projekti nõuetele vastavust, mille koostamist on ta ise nõustanud. Olukorra leevendamiseks viib PRIA taotlejate nõustamist läbi muul viisil, tutvustades RHSi nõudeid ja rakendatavaid sanktsioone kohalikele tegevusgruppidele korraldatavatel koolitustel ja infopäevadel. Lähim selline suurem infopäev kohalikele tegevusgruppidele toimub 28.−29. novembril Jänedal.

Ministeerimi terviklik vastuskiri. 

Lisainfo:

Silva Anspal
Eesti Leader Liidu juhatuse liige

Eesti Leader Liidu protsesside kirjeldamise töörühma juht