Maal elamise päeva kokkuvõtete seminar toimus Järvamaal

16.11.2023

16. novembril 2023

Erinevaid kohalikke omavalitsusi on maal elamise päeva 5 aasta jooksul osalenud 37 (kokku on maaomavalitsusi 67).

Tagasivaatava arutelu viis läbi Krista Pegolainen-Saar.

Arutelugrupid – saadud õppetunnid:

 • Ettevalmistus protsess
 • Läbiviimise kogemused
 • Õppetunnid tehtust
 • Ahhaa-efekt

Aruteludes jäi kõlama
Ettevalmistuse tähtsus: 

 • Keeruline on seda päeva just omavalitsusjuhtidele „maha müüa“, sest kogu aeg käib võrdlus avatud talude päevaga. 
  lahendused:
  • Anda senisest suurem roll KOV juhile olla päeval nähtav. Head näited Rakvere, Elva, Viljandi vald
  • Hoiakud. Keskne on KOV roll päeva edukas korralduses, seega ei toimi meetod – et tehke, ma ei sega. Õige on: tehke, ma toetan! 
 • Meeskonnatöö on oluline ning alustada tuleb võimalikult varases etapis ning kaasata kohe ka ettevõtjad ja MTÜd. 
 • Eelarved valdadel selleks päevaks olid väga erinevad, seega on vaja võimestada ja arvestada erinevustega.
 • KOV ides on väga palju on viimase hetke liitujaid, kes kevadel ei anna endast üldse teada, kuigi teavitatud on. See teadmine võimaldab korraldajatel sihitada oam sisemist ettevalmistusaega. Kevadel eelkokkulepped ja augustis algab tegelik töö.

Päeva läbiviimine:

 • Keskenduda ühele piirkonnale vallas. Näide: Kose vald ja Elva vald, Viljandi vald, Pärnu jt. 
 • Kaasata lisaks spetsiifilisi partnereid  nn jahimehed, motomehed jn  näited Mulgi vald, Rakvere vald jt
 • Kaasata ettevõtjaid, nt valida kasvõi mõned ettevõtjad ning pöörduda nende poole isiklikult. Ettevõtjatele võiks kaasates rõhutada eelkõige tööjõu aspekti. 
 • Raamatukogud ja koolid ainult objektina ei ole need, kuhu külastaja tahab tulla, eriti, kui neis täiendavaid tegevusi ei toimu.  Tasub koondada näiteks keskusesse kokku või siis sinna luua äge programm: nn Elva valla Konguta kool või Viljandi valla Kalmetu Põhikool jne.

Õpitunnid

 • Töötubade korraldamine, mis pakub päevale mängulisust juurde ( toidu jm valmistamine jm)
 • Fookusesse peab jääma maaelu, mitte toodete müük (näited Avatud Talude puhul, kus seda on kogetud) 
 • Minna selle päevaga lõpuni st korraldada valdades  ka tagasisidestamine! Viljandi, Mulgi, Elva näide. See loob juba väga hea baasi uueks aastaks.
 • Koolid ühe telgi alla, uksed võivad nii ehk nii avatud olla. (Rakvere valla näide)
 • Inimeste kogemuslood toimivad (võimalik ka lugude autoritele külla minna) 
 • Vajaka jääb just kohalikust TURUNDUSEST –> on hea, et  järjest enam on kaasatud KOV kommunikatsioonispetsialiste, kus neid tööl on.  

Ahhaa efekt:

 • On tekkinud ka uusi elanikke tänu maal elamise päevale
 • Nõo õpilastele pandi kooliprogrammi raames ülesanne maal elamise päeva raames vähemalt viite punkti külastada. Töötas, sest tuldi koos peredega.
 • Tähistame maal elamist ning mõni piirkond ei soovigi uusi elanikke, samas on tekkinud hea koostöö KOV siseselt.
 • Maal elamise päeva on vaja maal elavale inimesele endale, et ta sealt ära ei koliks. Hoiame elu maal.
 • Need piirkonnad ja kogukonnad, kes osalevad, tunnevad uhkust ja tahavad, et päev jätkuks.

Maal elamise päeva formaadi disain 
Grupitöö jätkub Aare Raev (OÜ Foaal, 
www.foaal.ee) juhtimisel

Lähteülesanne: 
MEP tulevik!

 • Miks edasi? 
 • Mis on ajas muutunud?
 • Kuidas edasi?
 • Mida edasi?

Mis probleemi me maal elamise päevaga proovime lahendada? (probleemipuu)

Juurprobleemid:

 • Maaelu kuvand/maine on endiselt madal ning on tekkinud müüdid, mis seda kuvandit toetavad
 • KOVide madal koostöövõimekus oma piirkonna kogukonna ja ettevõtjatega
 • Haldusreformi järgne killustatus ning ei ole tekkinud ühist identiteeti valla siseselt
 • Lõhestunud maaelanikud: põllumehed vs kaugtöötegijad
 • Osapoolte vaheline  vääritimõistmine 
 • Info puudus kohapeal

Lisaprobleemid:

 • Usalduse puudumine
 • Inimeste soov elada maal linnaelu
 • Uuselanikel ei ole häid võimalusi sulandumiseks
 • Ühistranspordi puudumine
 • Maainimese tagasihoidlikkus ja leplikkus
 • Kehv internetilevi – samas see on võimalik, nt Elon Musk satelliidid
 • Elu muutub vallakeskuse keskseks

See põhjustab: 

 • Vääriti mõistmise ja stigmade teket
 • Hoiakuid, mis ei võimalda uusi lahendusi luua
 • Ressursside vähenemist nii inimesed/raha, muu
 • Töökohtade arvu vähenemist 
 • Inimesed otsustavad jalgadega ehk lähevad linna või lausa välismaale

Milline on maal elamise päeval osaleja persoona?

Jätk 2022 tagasiside seminaril koostatud profiilidele

MEP külastajad ehk kliendid (persoonad) – persoona annab võimaluse oma sihtrühma paremini mõista, sest sa justkui isikustad selle kliendi

 • Maale tagasipöördujad — Noored / Keskealised
 • Suvitajad/kaugtöölised
 • Noored pered  (lapsed kooli)
 • Kohalikud elanikud

Liiga tihti mõtleme vaid ressursist lähtuvalt. Põhiküsimus on: KELLELE me teeme!? Ja siis saab juba mõelda, kuidas seda teha!

Kasutajalugu – mida persoona tuleb maal elamise päevalt otsima?

Näited: 

 • Suvitaja/kaugtööline:
  • Tahan pikaajaliselt leida endale kaugtöökoha. Tahan saada ühest kohast võimalikult palju infot kätte! Soovin, et maal olles minu senine elukvaliteet säilib ja paraneb
 • Lastega noor pere

Tahan teada, mis on need teenused/ võimalused, mis minu lastele tagab hea arengu ja mis mu perele tagab hea elukeskkonna ja heaolu

Võimalused päeva raames

 • Läbi huviringide kui ka töötubade tutvustada kohalikke võimalusi
  Kodukohvik, seiklusorienteerumine
  Kool ja lasteaed ka avatud
  Näide: Uhtna koolis ongi alati olnud ametlik koolipäev
 • Tagasipöörduja

Tahan,  et saan tulevikus oma panust ja kogemusi kohalikus elus pakkuda. Tahan saada emotsioone ja meenutusi, tahan kohtuda vanade tuttavatega.

 1. Kogukonnamajadega tutvumine, lasteaia-koolimaja avatud, vabaaja veetmise võimalused. 
 2. Kohalik elanik

Tahan teada, mis toimub valla teises otsas, tahab tunda, et olen kodanikuna oluline, tahan tunda uhkus oma valla üle ja teisi külla kutsuda.

 1. Kohalike ettevõtetega tutvumine, vabad töökohad

Milliseid muutusi päev olemuses  on vajalik teha järgmisel aastal?

Oluline mõista, et kui teeme muutusi siis miks, seda teema ja mis muutub siis paremaks

 • TÄHISTAMINE fookusesse
 • Peaks olema suurem sündmus st rohkem valdasid peaks olema kaasatud, siis on ka kõlapinda rohkem – KUIDAS see neile MAHA MÜÜA?!

Kokkulepped

Maal elamise päev toimub 21. september 2024.

Kokkuvõtte koostasid Reve Lambur ja Krista Pegolainen-Saar