Määruse muudatus on allkirjastatud!

29.04.2015

Minister allkirjastas 28.04.15 Leader määruse nr 85 "LEADER kohaliku arengu strateegia ettevalmistamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord" muudatuse.

Määruse muudatusega pikendatakse kahe kuu võrra tähtaega, mis on „Eesti 

maaelu arengukava 2014–2020” LEADERi ettevalmistava toetuse raames 

kohalikele tegevusgruppidele ette nähtud kohaliku arengu strateegiate 

esitamiseks PRIAle.Määruse muudatus nr 47 ilmub Riigi Teatajas 30.04 ning jõustub 

kolmandal päeval peale ilmumist (03.04).

 

Piret Leskova

Eesti Leader Liit