MAK uue perioodi kujundamine

09.02.2013

Leader Liidu aseesimees käis Eesti Maaomavalitsuste Liidu volikogus 08.02.2013.a tutvustamas Leader tegevusgruppide ettepanekuid Eesti Vabariigi valitsusele.

Ettepanekud:

*  Toetudes lõppeva perioodi edulugudele teeme ettepaneku suunata vähemalt 15% MAK vahenditest läbi Leader lähenemise;

* Kogukonna juhitud kohaliku arengu meetodi (CLLD) kasutamine erinevate fondide (Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa Merendus- ja Kalandusfond) raames, vastavalt Euroopa Parlamendi 27.06.2012 raportile, mille kohaselt on Leader sutunud maailmas kõige edukamaks maaelu elavdamise programmiks.

 

* Erinevate fondide eraldised Leader tegevusse võiks olla 5% fondi kohta.

* Toetame Leaderi käsitlemist programmi või lähenemisena, mille kaudu rakendatakse kõigi Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega heaks kiidetud artiklite elluviimist vastavalt erinevate piirkondade vajadustele ja potentsiaalile.

 

Terve esitlusega on võimalik tutvuda siin.