MES laenuvõimalused uuel programmperioodil LEADER tegevusgruppidele

20.01.2014

20.01.2014 aastal toimus kohtumine MES-i esindajatega Tallinnas, Tobiase tänav 4. Kohtumisel osalesid Leader tegevusgruppide poolt: Piret Leskova Mulgimaa Arenduskojast, Deiw Rahumägi Nelja Valla Kogust ja Reet Kokovkin Hiidlaste Koosöökogust ning MES-i poolt jurist Katri Oja, finantsjuht Ardo Nõmm ja juhatuse liige Madis Reinup.

Alates 2009. aastast on MES piiranud MTÜ-de nimekirja, kellele sildfinantseerimiseks

laenu antakse. Laenu antakse Leader tegevusgruppidele või Euroopa Kalandusfondi 2007-

2013 rakenduskava meetme 4.1 (Kalanduspiirkondade saastev areng) raames

tegevuskulude katteks.

Põhjus, miks MES on vähendanud otselaenu saamise võimalust, peitub Euroopa Liidu

liikmesriikides konkurentsi reguleerivates õigusaktides, mis piiravad riigi (ka MES on

Eesti riigi poolt loodud sihtasutus) võimalusi sekkuda laenude andmisega tavaparasesse

majandustegevusse. Laenu võib anda, kuid selliste riiklike laenude tingimused ongi

suhteliselt kõrge intressi tõttu MTÜ-dele ebamõistlikud. Laenu intressi alandamisel tekib

olukord, kus laenu käsitletakse kui toetust ja seetõttu saadav toetuse summa automaatselt

kahekordistub tegevusgruppidele. Seega ei ole tegevusgruppidel otstarbekas saada MES-st

laenu intressiga alla turuhinna. Kui aga on turul laene, mida antakse alla 5% siis oleks

neist väga hea teada ning MES-l võimalik fikseerida seda kui turuhinda ja sellel põhjal

ka alandama oma laenuintressi. Üheks võimaluseks oleks ka tegevusgruppide ühine laenuhange.

Tõdema peab siiski seda, et vajadus laenude ning nendega seotud lisakulu järgi kaoks kui

makseagentuurid hakkaksid laialdasemalt kasutama ettemakseid. Ettemaksed on Euroopa

Liidu reeglite järgi lubatud ning asjaolu, et neid Eestis ei kasutata tuleneb siseriiklikest

probleemidest mitte aga Brüsseli bürokraatiast. Edaspidi oleks vaja pidada läbirääkimisi

ettemakse summade suurendamise teemadel Põllumajandusministeeriumiga.

MTÜ-de jaoks võiksid kehtida oluliselt lihtsamad reeglid Euroopa Liidu toetusrahadele juurdepääsuks.

 

Kokkuvõtte koostas:

 

Piret Leskova