Multifondid/CLLD 2020+ töörühma töö vahekokkuvõte

27.09.2017

26.09.2017.a Jänedal toimunud LEADER infopäeval andis Eesti Leader Liit ülevaate töörühma tööst.

Multifondid/CLLD 2020+ töörühma töö vahekokkuvõtte ülevaate andis LEADER infopäeval Kristiina Tammmets, kes on ka selle töörühma esimees ja eestvedaja.     

Leiame, et maapiirkondade arendamiseks ellu kutsutud  EL fondide rakendamine LEADER põhimõttel annab maapiirkonnale senisest suuremaid eelised arendada maapiirkondi terviklikumalt ja ühtlasemalt, võimaldab arvestada senisest enam ka erinevate valdkondade vajaduste ning sihtrühmadega. LEADER põhimõtetel erinevate fondide rakendamine (multifondid 2020+) maapiirkondade arendamiseks tagab maaelu mitmekülgsuse ja maaelu kestva arengu, kus arvestatakse kõigi maal elavate ja tegutsevate inimeste ning huvigruppide vajadustega.

Tutvu ettekandega.

 

Lisainfo:  

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
tegevjuht
info@leaderliit.eu