Noortelaagrite korraldajatele tutvustati LEADER-meedet

20.02.2018

19.02.2018.a kutsus Eesti Noorsootöö Keskus Eesti Leader Liidu esindaja rääkima noortelaagrite korraldajatele LEADER meetmest ja selle toetusvõimalustest.

Korraldajate soov oli sihtrühmale tutvustada investeeringuvõimalusi LEADER projektitoetuste abil. Enamus Eesti noortelaagritest on rajatud Eesti NSV ajal ning vajavad renoveerimist. LEADER meetmest on noortelaagreis ka toetatud. Näiteks on Põlvamaal Leader toetust antud Valgematsa Noortelaagrile ja Taevaskoja Puhkekeskusels. Lisaks investeeringutele on üle Eesti LEADER toatuse abil viidud ellu mitmeid noortele suunatud mitteinvesteeringu projekte.

Noortelaagrite korraldajate seminar-koolituse programm Kurgjärvel 19.-20.02.2018.a.

LEADER-meedet tutvustas ja ettekande tegi Eesti Leader Liidu juhatuse liige ja Põlvamaa Partnerluskogu tegevjuht, Tiiu Rüütle.

Lisainfo:

Tiiu Rüütle
Eesti Leader Liit
juhatuse liige

juhatus@leaderliit.eu