Osalemine Eesti Külaliikumine Kodukant poolt korraldatud kogukonna arengu konsulentide teemaarutelul

20.03.2015

Arutelu toimus Pärnus, Nooruse Majas, päeva modereerisid Krista Habakukk ja Eha Paas. Külalisena osalesid Tsehhi kogukonna koolide ja kogukonna kordinaatorite esindajad Zuzana Cuthova ja Pavla Doležalova.

Kogukonna arengu konsulentide teemaarutelul, 20.03.15, osalesid partnerid põllumajandusministeeriumist, KÜSKist, maakondlikest arenduskeskustest, Kodukandi enda inimesed ja Leaderiga seotud inimesed. Eesti Leader Liiduga seotud inimestest osales arutelul Ene Sarapuu, Larissa Mandel (Kodukant Läänemaa) ja Piret Leskova.

Päeva esimeses pooles arutleti teemal Kogukonna nõustamine Eestis. Täna nõustavad kogukondi maakondlikud arenduskeskuste MTÜ-de konsulendid, Kodukandi koolituskeskus ja konsulendid, Leader tegevusgruppide nõustajad. Arutelu käigus püüti ühiselt leida vastuseid järgmistele küsimustele:

– Kes kes mida teeb?

– Millistel alustel?

– Mis on erinevate võrgustike ühisosa kogukondade nõustamisel?

– Millised on täna kogukondade nõustamise vajadused ja väljakutsed?

Arutluse käigus kaartistati järgmine:

 Uue perioodi Leader meetme eesmärgides on kogukonnateenus  kirjas spetsiifilise eesmärgina, mis tingib ka mõistete täpsema määratlemise vajaduse. 

Pärast lõunat esinesid Tsehhi külalised ettekandega ja tutvustasid oma kogukonnakoolide ja kordinaatorite süsteemi.

Päev jätkus kogukonna konsulentide kompetentsi tagamise ja täiendõppe võimaluste teemal arutledes, teemat tutvustas ja arutelu juhtis Ülar Loolaid ja Krista Habakukk.

Vaata ka Ülar Loolaid poolt koostatud kogukonnaarengu konsulendi kompetentsi kohta koostatud materjali.

Arutelu päeva kokkuvõtteks jõuti ettepanekuni, et kogukondadele võiks olla projektide koostamine ja konsulteerimine abikõlblik kulu, ning et sellist teenust oleks võimalik kogukonnaliikmetel edaspidi oma projektide kirjutamisel sisse osta.

 

Ürituse Päevakava

Pildistanud: Piret Leskova 

 

Sissekande koostas:

Piret Leskova
Eesti Leader Liit