Osalesime maaelupakti koordineerimisrühma kohtumisel

16.04.2024

16. aprillil 2024

Kohtumine  tõi kokku  RPCG liikmed ja maaelupakti tugibüroo (RPSO) riiklikud eksperdid, et arutada, kuidas saaks maaelu pakti ja visiooni ELi riikides ja piirkondades edasi viia. Eestit esindas ELL tegevjuht Triin Kallas.

Osalejad pakkusid välja viise, kuidas viia pakt kohalikule tasandile, rõhutades vajadust kuulata kohalikke osalejaid ja õppida olemasolevatest kogemustest. 22. mail 2024 toimuv poliitikalabor “Maaelupakti toomine kodanikele lähemale” pakub maaelupakti liikmetele võimaluse jätkata arutelu sel teemal.

Koosolekul kommenteeriti ka uusimaid asjakohaseid ELi tasandi aruandeid, sealhulgas pikaajalist  visiooni: peamised saavutused ja edasiminekud,  üheksandat ühtekuuluvuspoliitika aruannet ja kõrgetasemelise töörühma  aruannet ühtekuuluvuspoliitika tuleviku kohta. Tehti kokkuvõte RPCG 2024. aasta prioriteetsetest meetmetest, mida liikmed on rakendanud, samuti anti ülevaade tegevustest, mida Euroopa Komisjon ja maaelupakti tugiamet on korraldanud.

Kolmanda RPCG kohtumise ettekanded

Taust

Maaelu pakti koordineerimisrühm (RPCG) on maaelupakti peamine juhtimisorgan, mille moodustavad kuni 30 maaelu pakti kogukonna esindajat. Organisatsioonide ja institutsioonide võrgustikuna mängib RPCG maaelu pakti edasiarendamisel ja juhtimisel otsustavat rolli, esindades sellesse algatusse kaasatud erinevaid osalejaid. 

RPCG teine ​​koosolek, mis toimus 7. novembril 2023 Brüsselis põllumajanduse peadirektoraadi ruumides, tähistas olulist verstaposti maaelu pikaajalise visiooni ja maaelupakti eesmärkide edendamisel. Lisaks RPCG volituste ja töökorra vastuvõtmisele ning esimehe (Radim Sršeň) ja aseesimehe (Edina Ocsko) valimisele on rühm laiendanud ja konsolideerinud peamiste prioriteetide loetelu konkreetsete meetmete jaoks eelseisval aastal ning uuriti võimalikke seoseid 2024. aasta tööprogrammi projektis kavandatud RPSO ülesannete ja koordineerimisrühma prioriteetsete meetmete vahel.

Taustadokumendid

Lähem info: 

Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
triin@leaderliit.eu