PõKa töörühma kolmas kohtumine

30.05.2018

toimus 30. mail kell 10-17.

Põllumajanduse ja kalanduse valdkondliku arengukava aastani 2030 (PõKa) konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku põllumajanduse, toiduainesektori ja maapiirkonna valdkonna töörühma 3. kohtumine toimus Maaeluministeeriumi suures saalis. Eesti Leader Liitu esindas juhatuse esimees Valdek Haugas.

Seekordsel kohtumisel keskenduti konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku põllumajanduse, toiduainesektori ja maapiirkonna valdkonna sekkumisloogikale ja meetmeteleKohtumiseks ettevalmistamisel olid abiks eelmise kohtumise protokoll, valdkonna hetkeolukorrakirjeldus ja SWOT-analüüs ning eelmisel kohtumisel sõnastatud eesmärgid ja mõõdikud. Vastava materjali leiate https://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/pollumajanduse-ja-kalanduse-valdkonna-arengukava-aastani-2030/tooruhmad.

Lisainfo: 

Valdek Haugas

Eesti Leader Liit

info@leaderliit.eu