Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu istung

28.10.2019

28. oktoobril 2019 Maaeluministeeriumis

Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu PMAN moodustati 2005. aastal maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse alusel antavate maaelu arengu ning põllumajandusaaduste tootmise ja töötlemise toetuste andmise ja toetuste kasutamise analüüsimiseks ning neis küsimustes ettepanekute tegemiseks; tootjatele riigi rahadest antavate laenusoodustuste suuruse määramise arutamiseks; maaelu arengu ning põllumajandussaaduste tootmise ja töötlemise valdkonna teemade arutamiseks.

Eesti Leader Liidu esindaja PMANis on Valdek Haugas.

Istungi päevakord:

1. Põllumajandussektori diislikütuse aktsiisisoodustuse arutelu.

2. Piima ja piimatoodetele reserveeritud nimetused ja nende kasutamine Eestis. Kas Eesti peaks taotlema Euroopa Komisjonilt erisusi?

3. Vabatahtliku päritolumärgistuse juhend.

4. Otsetoetused 2020. aastal.

 

Täiendav info: 

Valdek Haugas

Eesti Leader Liit

juhatuse esimees

info@leaderliit.eu