Pressiteade (18.04.2013)

19.04.2013

Riigikogu maaelukomisjoni algatusel toimus esmaspäeval ühisarutelu, kus osalesid Põllumajandusministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Siseministeeriumi ning Eesti Leader Liidu ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindajad. Kaasatud olid ka Leader foorum ja Maamajanduse Infokeskus.

Kohtumise ajendiks oli Eesti Leader Liidu ja  Eesti Põllumajandus-Kaubanduskodja poolt tehtud pöördumine EV peaministri, põllumajandusministri, rahandusministri, sotsiaalministri ja Riigikogu maaelukomisjoni poole. Nimetatud pöördumise sisuks oli ettepanek lisaks Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondile rakendada kohalikul algatusel põhinevat otsustusprotsessi ka Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi vahendite kasutamisel aastatel 2014-2020 .

Euroopas on kohaliku algatuse ehk Leader põhimõtete rakendamisel aastatepikkune kogemus ning see on edukalt rakendunud praegusel programmperioodil ka Eestis.
Põllumajandusministeeriumi on avaldanud toetust Leader-lähenemise laienemisele muudesse fondidesse.
 
Eriti suurt vajadust näevad Leader tegevusgrupid Euroopa Sotsiaalfondi rakendamiseks kohaliku algatuse meetodil, et leevendada maapiirkondade vajadusi noorte aktiviseerimisel ja kaasamisel. Kohalik algatuse meetodil on lihtsam jõuda riskirühmadeni.
 
 
Tiiu Rüütle
Eesti Leader Liidu
juhatuse esimees
Põlvamaa Partnerluskogu
tegevjuht
 
53029100