Rahandusministeerium avaldas juhise kriisiolukorraks

22.03.2022

22. märtsil 2022

Taotlejad ja tegevusrühmad puutuvad järjest sagedamini kokku olukordadega, kus projekti elluviimine on raskendatud hinnatõusu või tarneraskuste tõttu. PRIA on lubanud olla võimalikult pandlik tähtaegade suhtes, aga läheneb igale juhtumile ükshaaval, seega peamine soovitus on nendega probleemide tekkimisel kohe ühendust võtta ja kokkulepped sõlmida. Kõik osapooled on huvitatud, et perioodi lõpus ei jääks projektid ellu viimata.
Rahandusministeeriumil on valminud juhis hankelepingute muutmise kohta. Uudise teksti leiate siit:
https://www.fin.ee/uudised/rm-juhis-kuidas-saab-kriisiolukorras-hankelepinguid-muuta

Juhise täistekst