Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021-2030 aruteluseminar

14.09.2020

15. septembril 2020

15. septembril toimub Siseministeeriumi eestvõttel aruteluseminar, millega kaasatakse arengukava koostamisse kohalikud omavalitsused, rahvastiku ja lõimumise teemaga tegelevad vabaühendused ning huvirühmad.

Eesti Leader Liidu esindajana osaleb aktiivse kodanikuühiskonna töörühmas tegevjuht Triin Kallas. Lahendamist vajavate küsimuste ring on piiritletud järgmiselt:

Lisainfo arengukava koostamise kohta on leitav Kultuuriministeeriumi ja Siseministeeriumi kodulehtedel: