Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava saadeti aruteluringile

14.12.2020

14. detsember 2020

Siseministeerium ja kultuuriministeerium ootavad 8. jaanuarini kooskõlastusi ja arvamusi uuele arengukavale, mis hõlmab rahvastiku, lõimumise, kodanikuühiskonna ja üleilmse eestluse teemasid. Edasi läheb kava aruteluks parlamenti.

Üks osa sellest arengukavast — Kodanikuühiskonna programm — on juba varem kinnitatud.

Meie ettepanekuid oodatakse:

Arengukava eelnõu
Arengukava seletuskiri
Lisa 1: Seosed teiste arengudokumentidega
Lisa 2: Seosed läbivate teemadega
Lisa 3: Arengukava mõõdikud
Lisa 4: Arengukava maksumuse prognoos
Lisa 5: Mõjude hinnang
Lisa 6: Ülevaade arengukava koostamisest ja kaasamisest

Lähem info:
Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
triin@leaderliit.eu