Riigihangetega seotud probleemid tõid kokku Eesti Leader Liidu protsesside kirjeldamise töörühma

26.09.2017

22.09.2017 kogunes ELL protsesside kirjeldamise töörühm, et arutada LEADER maastikul riigihangetega seotud probleeme.

Töörühm tõdes, et ühiselt saame edasisi riigihangetega seotud probleeme ennetada ja  ühiseid on vaja leida lahendusi. 

Oluline on koostöö ka sellel teemal rahandusministeeriumi, maaeluministeeriumi ja PRIA-ga. Töörühm koostas kirja rahandusministeeriumile küsimusega, et millistel alustel on EAS ja KIK rakendanud eelnõustamist riigihangete osas ning sama küsimus ka PRIA-le, miks ei anta taotlejatele RH konsultatsiooni enne investeeringu tegemist. Edasiste sammudena nähakse infovahetust maaeluministriga. Ühtsel tõdeti, et õigusaktides on liialt suur lugeja/kasutaja tõlgendamise võimalus, millest tulenevalt on PRIA hakanud projekte sisuliselt analüüsima ning tegema märkuseid ja ettekirjutusi, mis pärsib ühtlasi LEADER lähenemist (Ühisprojektid, KOV ülesannete käsitlus, täiendavalt MTÜ-de majandustegevus jms.).

Töörühm otsustas koostada Riigihangete manuaali taotlejatele, näidisdokument – KTG hankekord, mis vastab uuele seadusele ja korraldada taotlejatele RH koolitusi (esialgu Rapla – Paide – Viljandi piirkonnas). Tänaseks koolitaja nõusolek olemas, edasiselt lepitakse kokku koolituste ajad.

Lisainfo:

Silva Anspal
Eesti Leader Liidu juhatuse liige ja
Eesti Leader Liidu protsesside kirjeldamise töörühma esimees
info@leaderliit.eu