Riigikogu LEADER toetusrühmaga kohtumine oli edukas

15.11.2017

8.11.2017.a toimus Riigikogu LEADER toetusrühma ja Eesti Leader juhatuse liikmete vaheline kohtumine.

Kohtumisel osalesid ELL juhatuse liikmetest, Silva Anspal, Valdek Haugas ja Rafael Milerman. Kohtumisel andsid Eesti Leader Liidu juhatuse liikmed ülevaade  LEADER tegevusgruppide poolt tehtust ning juhatuse liikmete poolt pöörati tähelepanu Leader programmi rakendamise keerukaks muutmisele võrreldes varasemaga, näidetena toodi riigihangete korraldamise kohustust MTÜdel, käibemaksu temaatikat, PRIA poolset LEADER määruse tõlgendamise erisusi jms.  Erilist tähelepanu pöörati ka tuleviku teemadele ning Eesti Leader Liidu juhatuse liikmed selgitasid CLLD/multifondide lähenemise põhimõtteid ja lähenemist ning tõid CLLD/multifonde esile kui ainuvõimalikku lahendust Euroopas maaelu probleemidele sh Eestile. 

Nii Riigikogu LEADER toetusrühma liikmed kui ka Eesti Leader Liidu juhatuse liikmed leidsid, et LEADER maastikul toimuva osas tuleb infot jagada senisest rohkem. Eesti Leader Liidu juhatuse liikmed tegid ettepaneku, et toetusrühma liikmeid kutsutakse senisest rohkem ka LEADER üritustele. Ettepanek võeti toetusrühma liikmete poolt hästi vastu. Kohtumise lõppedes lubati saata toetusrühmale ka ülevaade LEADER toetuste rakendamise hetkeseisust. Kohtumisel osalenud juhatuse liikmed ja toetusrühma liikmed jäid kohtumisega rahule ja ollakse valmis uuteks kohtumisteks ka tulevikus. 

Eesti Leader Liidu juhatuse liikmed leiavad ühiselt, et edaspidi tuleks LEADER teotusrühma pidevalt kursis hoida LEADER maastikul toimuvaga.

Lisainfo:

Valdek Haugas
Eesti Leader Liit
juhatuse esimees
info@leaderliit.eu