Riigikontrolli kontrolliaruandest selgus, et LEADER-programm on edukalt käima läinud

12.10.2015

LEADER-programm on Eestis hästi käima läinud, nii seisab kirjas riigikontrolli kontrolliaruandes. Kohalikud tegevusgrupid on olnud aktiivsed ja maapiirkondades ei leia praktiliselt kohta, mis ei ole programmist osa saanud.

 
Riigikontrolli auditi eesmärk oli hinnata kohalike Leader tegevusgruppide ja PRIA tegevust LEADER-programmi toetuste jagamisel aastatel 2012–2013.
 
Auditist selgub, et eelmisel toetusperioodil viidi LEADER-programmi rahaga ellu üle 7400 projekti. Toetust sai üle 3200 isiku. Riigi seatud eesmärkide väljund- ja tulemusnäitajad on Põllumajandusministeeriumi kogutud andmete järgi ületatud, mõnel juhul koguni mitmekordselt. Arvud, mida Euroopa Komisjonile raporteerida, on head ja programmi võib nende põhjal lugeda kordaläinuks.
 
Toetust saanud ühingute majandusnäitajad kinnitavad, et toetust saanute tegevus on olnud jätkuv ja tegevusmahud enamasti kasvavas trendis. Jätkuvus on oluline mõjude kestmise seisukohast ja selles vallas on üldpilt hea. Perioodil 2007–2013 on registrist kustutatud 14  toetust saanud isikut, s.o alla 1% toetust saanud isikute koguarvust.
 
Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimehe Mihhail Stalnuhhini sõnul on niivõrd positiivsed riigikontrolli aruanded suur haruldus, nii seisab kirjas Riigikogu pressiteates.
 
Täispikkuses kontrolliaruanne on kättesaadav riigikontrolli kodulehel.
 
Sissekande koostas:
Piret Leskova
Eesti Leader Liit
Tegevjuht