Silva Anspal, LEADER elutöö tunnustus 2023

07.08.2023

Silva Anspal oli enne Eesti Leader Liidu loomist ka LEADER Foorumi eestkõneleja. Silva on alati hingega seisnud maaelu arendamise ja LEADER-põhiväärtuste eest ning tema soov on tagada LEADER-lähenemise üle-eestiline areng. Silva on andnud suure panuse LEADER põhimõtete elluviimise tagamiseks ja LEADER-lähenemise arendamise eest Eestis. JAPi tegevjuhina tõi ta Avatud talude päeva idee, mis alguses toimus vaid Järvamaal ning nüüd on see juba mitmeid aastaid üks maaelu suursündmus terves Eestis. Silvat iseloomustab koostöö soov, sihikindlus ja oskus pikaajalisi sihte seada, ta on abivalmis ja toetav. Silva aastatepikkune pühendunud tegevus on JAPi liikmete, piirkondlike arendusorganisatsioonide, ministeeriumite ja ametkondade, kolleegide ning avalikkuse poolt kõrgelt hinnatud ja ta on positiivselt mõjutanud LEADER põhimõtete elluviimist ja mainet.

Silva Anspal on andud silmapaistva panuse LEADER põhimõtete ja idee juurutamisel ning edasi kandmisel, panustanud koostöö arendamisele kohalike tegevusrühmade ja eri sektorite vahel, kujundanud LEADER mainet ja toonud valdkonnale tuntust ja on oma töö tegemisel inspiratsiooniks kolleegidele.