Strateegia „Eesti 2035“ koostamise avaseminar 20. juunil 2018

20.06.2018

Leader Liidu poolt osales juhatuse esimees Valdek Haugas

„Eesti 2035“ algatamine on avalöök Eesti järgmise pikaajalise riikliku reformikava ning Euroopa Liidu 2020. aasta järgsete vahendite strateegiliseks planeerimiseks.„Eesti 2035“ koostamise kiitis Vabariigi Valitsus heaks 8. märtsil 2018. a. Riigikantselei ja Rahandusministeeriumi eestveetava strateegialoome protsessiga on oodatud ühinema kõik huvilised, kes soovivad rääkida kaasa Eesti järgmise 15 aasta arengusihtide seadmisel.Valdkondlikult tasakaalustatud arengustrateegia koostamise käigus soovitakse jõuda planeerimisraamistikuni, mis:

• koondab riigisiseselt läbiräägitud ja kokkulepitud ning rahvusvahelisi kohustusi arvestavad olulisemad Eesti arengueesmärgid ja tegevussuunad;

• loob konsolideeritud arengueesmärkide põhjal keskse pikaajalise finantsraamistiku;

• annab aluse järgmise perioodi eurorahade planeerimiseks ja kasutamiseks.Strateegiaga „Eesti 2035“ luuakse tingimused ja tervikliku rakendusmehhanismi riigi strateegilise planeerimise paremaks korraldamiseks ja juhtimiseks. On ju eksperdidki mitmel korral rõhutanud, et Eesti vajab laiapindsel kokkuleppel põhinevaid pikaajalisemaid arengueesmärke ja -raamistikku.

 

Lisainfo: 

Valdek Haugas

Eesti Leader Liit

info@leaderliit.eu