Sul on võimalus tuua esile LEADER olulisust! Palun tee seda!

06.04.2017

Ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) moderniseerimist ja lihtsustamist käsitlevale küsimustikule vastates on võimalik tuua esile LEADER olulisust. Vastamise tähtaeg on 2. mai 2017.a.

Euroopa Komisjon on algatanud laialdase Ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) konsultatsiooniprotsessi, mille üheks osaks on mõjuhinnangute uuringu küsimustik (ÜPP moderniseerimist ja lihtsustamist käsitlev küsimustik). Sellele küsimustikule vastates saab tuua esile ka LEADER olulisust!

ÜPP konsultatsioonide eesti keelne lehekülg, kust saab alla laadida küsimustiku, on leitav siin: https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_et 

Küsimustikule saab vastata nii üksikisiku kui ka organisatsiooni või ettevõtte nimel. Täidetud küsimustik tuleb saata: AGRI-FUTUREOFCAP@ec.europa.eu. Küsimustik on üsna mahukas ja koosneb viiest erinevast osast. Küsimustikule vastamiseks tuleks kindlasti varuda aega.

Otseselt on LEADER käsitletud küsimustikus vaid ühel korral (küsimus nr 28). Siiski saab märkida otse või kaudselt LEADER-meetodi (territoriaalse arengu) olulisust ka mõnes teises punktis, näiteks 12, 13, 15, 16, 18, 32, 33. Lisaks on küsimustiku lõpus võimalik küsimustikule lisada ka oma kirjalik seisukoht (mitte rohkem kui 5 lk). Seda viimast võimalust saab kasutada kõige selgemalt oma seisukohtade esitamiseks!

LEADER tegevusgruppidele jagas küsimustiku kohta infot ka Maamajanduse Infokeskus LEADER infopäeval.

Kutsume Teid kõiki, kes te peate maaelu arendamisel LEADERi tähtsust oluliseks, täitma ÜPP küsimustikku!

Lisainfo:

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
info@leaderliit.eu

ja 

Maamajanduse Infokeskus
info@maainfo.ee