Täna toimub ELARD meeskonnaga Skype koosolek

21.12.2016

Koosoleku üheks peamiseks aruteluteemaks on LEADER deklaratsiooni muudatusettepanekute läbivaatamine.

22.-23. november 2016 Tartus toimunud LEADERi ja CLLD uuendamise teemalisel konverentsil "Renewing LEADER/CLLD for 2020+: Celebrating 25 years of LEADER in Europe!" tähistati Euroopa LEADERi 25. aasta sünnipäeva, vaadati ühiselt tagasi LEADER algusaegadele, tunnustati seni saavutatut ning konverentsi raames toimunud töögruppide töö tulemusel valmis ka LEADER deklaratsioon kogukonna juhitud kohaliku arengu suunamiseks perioodiks 2021-2027. Konverentli järgselt oodati valminud LEADER deklaratsioonile kõigilt LEADER inimestelt tagasisisdet ja muudatusettepanekuid.

ELARD presidendi, Kristina Tammetsa, sõnul on konverentsil valminud LEADER deklaratsiooni osas saadud väga head tagasisidet ja seda oodatust palju enam. Kristiina Tammets lisab, et "Hea on tõdega, et ka Eoroopa Komisjon reageeris LEADER deklaratsioonile omapoolse tagasisidega".

Ühiselt, ELARD meeskonnaga, tehakse muudatusettepanekute põhjal täiendusi ning 2017. aastal on kavas kõikide osapooltega ühiselt teha algust ka LEADER deklaratsiooni laiema levitamisega. 

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
tegevjuht